Kontakt
Největší výrobce látek v Polsku. Vyrábíme různé druhy látek. Polski English Deutsch Česky

CERTIFIKÁTY NEJVYŠŠÍ KVALITA
Výrobce specializovaných tkanin.
Specialized fabric certificate
Technical fabric certificate

Certifikáty získané společností Z.T.T. "TECHNOTEX" S.A. potvrzují, že systém řízení kvality splňuje požadavky norem ISO 9001:2015 a AQAP 2110:2016.

Implementovaný a udržovaný společností Z.T.T. "TECHNOTEX" S.A. systém řízení kvality zaručuje našim zákazníkům, že od nás dostanou výrobek, který zůstává na stále vysoké úrovni. Tento systém, a tedy i náš podnik, je zaměřen především na poznání a pochopení potřeb zákazníka a na splnění jeho požadavků. Neustále sledujeme efektivitu a účinnost výrobních procesů a organizačních postupů v naší společnosti. To nám umožňuje rychle a účinně reagovat na případné nedostatky, které by mohly způsobit škodu nám a našim zákazníkům.

Certifikát ISO 9001:2015 potvrzuje, že společnost Z.T.T. "TECHNOTEX" S.A. splňuje mezinárodní normy pro systémy řízení kvality. Zavazuje nás k neustálému sledování společnosti, nápravě nedostatků, neustálému zlepšování procesů a zapojení vedení a týmu zaměstnanců do fungování a rozvoje našeho podniku.

Certifikát AQAP 2110:2016 je potvrzením splnění společností Z.T.T. "TECHNOTEX" S.A. požadavků NATO pro společnosti dodávající výrobky ozbrojeným silám členských států. Přísná norma AQAP 2110 vyžaduje zajištění nejvyšší kvality při navrhování, vývoji a výrobě výrobků. Udělený nám certifikát AQAP je zárukou trvalé a vysoké kvality, jakož i bezpečnosti našich tkanin.

^