Kontakt
Polski Producent Tkanin polski english

CERTYFIKATYNAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Certyfikaty uzyskane przez firmę Z.T.T. „TECHNOTEX” S.A. potwierdzają, że System Zarządzania Jakością spełnia wymagania ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009.

Wdrożony i utrzymywany przez Z.T.T. „TECHNOTEX” S.A. System Zarządzania Jakością gwarantuje naszym klientom, że otrzymują od nas produkt pozostający na niezmiennie wysokim poziomie. System ten, a tym samym nasze przedsiębiorstwo, ukierunkowany jest przede wszystkim na poznawanie i zrozumienie potrzeb klienta oraz spełnianie jego wymagań. Stale kontrolujemy skuteczność i wydajność procesów produkcyjnych oraz procedur organizacyjnych funkcjonujących w naszej firmie. Dzięki czemu możemy szybko i sprawnie reagować na wszelkie uchybienia, które mogłyby przynieść szkodę nam i naszym klientom.

Certyfikat ISO 9001:2008 stwierdza, iż Z.T.T. „TECHNOTEX” S.A. spełnia międzynarodowe normy dla systemów zarządzania jakością. Zobowiązuje nas do ciągłego monitorowania firmy, korygowania niedociągnięć, stałego doskonalenia procesów oraz do zaangażowania kierownictwa i zespołu pracowników w funkcjonowanie i rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Certyfikat AQAP 2110:2009 jest potwierdzeniem spełniania przez Z.T.T. „TECHNOTEX” S.A. wymagań NATO względem firm zaopatrujących siły zbrojne państw członkowskich. Rygorystyczna norma AQAP 2110 wymaga zapewnienia najwyższej jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji zaopatrzenia. Posiadany przez nas certyfikat AQAP jest gwarancją stałej i wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa naszych tkanin.

^